Gazon rulouri pret
Gazon rulouri pret- CERINŢE FAŢĂ DE CLIMĂ
Cerinţe faţă de temperatură – Gazon rulouri pret
Gramineele nu sunt pretenţioase faţă de temperatură şi ca atare nici cele ceintră în alcătuirea gazonului.
Incolţirea se petrece la temperaturi uşor pozitive de la +1°C (Festuca) pânăla + 6°C (Lolium perenne).
Dacă ne referim la întreaga activitate biologică putem spune că aceasta sedesfăşoară între limite destul de largi de la + 5°C la + 40°C, dar o oarecareactivitate biologică se desfăşoară practic de la 0°C până la 51°C.Sunt zone în ţaranoastră cu temperaturi excesive, mai scăzute decât în zonele globului unde gazonulare o mare căutare şi pentru ca gazonul să fie peren este necesar ca el să reziste peste iarnă. Asta înseamnă uneori şi un strat de grosime şi durată variabilă dezăpadă. Raigrasul peren, principala specie a amestecurilor, rezistă la temperaturi şimai mici de -25°C.
Gazon rulouri pret
Probleme cu rezistenţa la iernare îl au doar formele de provenienţătropicală. Temperaturile scăzute provoacă formarea de cristale de gheaţă atât îninteriorul celulei, producând modificări ale structurii citoplasmatice ce duc lanecrozarea celulelor, cât şi în spaţiul intercelular.
Gazon rulouri pret
Sensibilitatea maximă la îngheţ apare spre primăvară când zonelemeristematice sunt îmbibate cu apă. În această perioadă oscilaţiile îngheţ-dezgheţ pot avea efecte negative pronunţate.
Gazon rulouri pret
În timpul iernii plantele intră în inactivitate (inactivitate hibernală) ceea cecorespunde cu încetarea şi oprirea creşterii vegetative, combinate cu moartea unor ţesuturi foliare, aceasta datorită reducerii şi în final a încetării fotosintezei.
În principiu, discutând de rezistenţa la iernare cele mai potrivite specii suntcele cu frunze înguste aşezate pe sol.
În privinţa temperaturilor mari trebuie reţinut faptul că pe lângă călduracaiare provine de la razele solare (principala sursă de căldură) nu trebuie neglijataportul termic adus de mediul apropiat gazonului cum ar fi construcţiile, aport carese resimte şi în condiţii de umbră.
Gazon rulouri pret
Pentru creşterea părţii aeriene temperaturile optime sunt cuprinse între 15-25°C iar pentru speciile tropicale mai ridicate şi anume 27-35°C.
Pentru creşterea părţilor subterane plaja optimă de temperatură estecuprinsă între 7-23°C, iar pentru cele tropicale ajunge la 24-30°C.
Gazon rulouri pret
De aceste elemente trebuie să ţinem cont când amplasăm un gazon.
Un alt element care influenţează temperatura este culoarea gazonului(condiţionată de radiaţia absorbită şi reflectată). Culorile mai deschise, comparativcu cele mai închise, absorb mai puţină căldură, deci rămân mai reci.Un gazon mai intens colorat poate avea o temperatură cu până la 5-7°C mai ridicată decât a unuigazon de nuanţă mai deschisă.
Gazon rulouri pret
Toleranţa la căldură a ierbii de gazon permite dezvoltarea acesteia şi însezonul cald, chiar în condiţii de temperaturi ridicate şi a unei durate mari destrălucire a soarelui. Dar rezistenţa la căldură poate fi diminuată de o serie defactori de mediu sau tehnologici cum ar fi:
– aciditatea ridicată a solului care nu permite disponibilizarea elementelor nutritive;
– fertilizarea dezechilibrată, respectiv exces de azot în dezechilibru cufosforul şi potasiul;
– tăierea scurtă care nu permite acumularea substanţelor de rezervă.
Gazon rulouri pret
Deci, reducerea temperaturilor excesive este dificilă şi limitată la câtevamăsuri culturale (tehnologice) cum ar fi irigarea (irigarea prin aspersiune fiind ceamai avantajoasă), înălţimea de tăiere (o înălţime mai mare reduce temperatura), dar şi măsuri biologice, respectiv folosirea soiurilor tolerante la temperaturi ridicate.
Gazon rulouri pret
Temperaturile ridicate din perioada de vară (însoţite în ţara noastră de oumiditate relativă redusă a aerului) duc în prima etapă la decolorarea frunzelor şiapoi la ofilirea şi moartea lor. În acest fel plantele intră în inactivitatea de vară. Estede subliniat faptul că temperatura ridicată nu poate fi ruptă de umiditate. În cazul încare umiditatea este suficientă, fenomenele prezentate sunt încetinite.
Gazon rulouri pret
Dacă după intrarea în inactivitate condiţiile redevin favorabile, vegetaţia porneşte începând cu zonele meristematice de la baza plantei.
Cerinţe faţă de lumină – Gazon rulouri pret
Sursa de lumină este soarele. Omul, prin instalarea gazonului şi întreţinerealui intervine cu un supliment de energie.
Energia solară este acumulată prin transformarea ei în energie chimică prin procesul de fotosinteză.
Conservarea energiei solare este relativ redusă. Pentru acumularea a 1g SUeste nevoie de 1,9-2,5kj (fiind vorba de plante C3).
Gazon rulouri pret
În condiţiile în care durata luminii corespunde cu tipul de plantă (zi scurtăsau lungă) atunci apar reacţii favorabile cum ar fi:
-creşterea numărului de fraţi (ceea ce asigură formarea unei ţelinecorespunzătoare);
-mărirea frecvenţei de apariţie a frunzelor;
-diminuarea lungimii internodiilor şi, ca şi consecinţă,
-diminuarea lungimii frunzelor.
Gazon rulouri pret
Dar, lungimea zilei este foarte diferită în funcţie de sezon, cum şiintensitatea luminii este variabilă (depinzând de latitudine, momentul zilei, stareaatmosferei, topografia locului).
Gazon rulouri pret
Creşterea unor plante în condiţii de intensitateluminoasă diferită, determină reacţii fiziologice caracteristice, şi anume:
– diminuarea respiraţiei;
– reducerea rezervei de glucide;
– creşterea conţinutului în clorofilă;
– o retenţie sporită a apei.
Gazon rulouri pret
Şi faţă de lumină există o competitivitate între diferite specii; o ierarhie, înfuncţie de competitivitate ar fi următoarea:

 Lolium italicum > Lolium perenne > Festuca arundinacea > Festuca pratensis > Poa trivialis > Festuca rubra > Agrostis alba >

 Poa pratensis > Agrostis sp.
Gazon rulouri pret
Umbrirea determină interceptarea parţială a radiaţiei solare şi ca atare semodifică (prin alterare) microclimatul gazonului în discuţie. Aceasta deoarece:
– se reduce intensitatea luminoasă;
– se alterează calităţile luminii;
– se atenuează diferenţele zilnice şi sezoniere de temperatură;
– se reduc mişcările aerului (diminuarea vântului);
– sporeşte umiditatea relativă;
– creşte concentraţia în CO2;
– se amplifică capacitatea la nivelul rădăcinilor pentru apă şi elementenutritive.
Gazon rulouri pret
Aceste modificări se datoresc şi faptului că umbra nu numai că diminueazăintensitatea luminoasă ci şi alterează calitatea luminii prin faptul că frunzelearborilor au preluat lungimile de undă eficace pentru fotosinteză, şi că pe de altă parte rădăcinile arborilor sunt mai competitive în lupta pentru resursele de apă.
Gazon rulouri pret
Pentru a cultiva un gazon în condiţii de umbrire, în afară de a alege speciilecorespunzătoare, se poate interveni tehnologic prin:
– creşterea înălţimii de tăiere la peste 5cm;
– fertilizare corespunzătoare fără exces de azot;
– asigurarea apei (prin irigare);
– trafic redus;
– combaterea bolilor;
– asigurarea aerării solului;
– eliminarea resturilor de după cosire care ar putea determina o etiolareexcesivă.
Cerinţe faţă de umiditate – Gazon rulouri pret
Cerinţele gramineelor perene din gazon faţă de apă sunt foarte mari.Apa conferă turgescenţă celulelor, asigură închiderea şi deschidereastomatelor, schimburile gazoase, absorbţia şi transportul substanţelor nutritive.Speciile care au o înrădăcinare mai profundă au o rezistenţă mai mare lalipsa de apă datorită faptului că permit explorarea unui volum mai mare de sol.Speciile de graminee folosite în gazon au o toleranţă diferită la secetă .
Gazon rulouri pret
Modul de întreţinere al gazonului are un rol esenţial influenţândtranspiraţia. Un gazon tuns scurt determină o transpiraţie mai redusă, (dacă gazonuleste bine închegat evaporaţia este neglijabilă). Un gazon tuns la 2cm are otranspiraţie cu 20% mai redusă decât un gazon tuns la 5-6cm.Când consumul de apă este superior rezervei pe care o poate pune solul ladispoziţie plantelor, apare deficitul hidric care poate duce la atingerea punctului deofilire.
Gazon rulouri pret
Într-o primă fază plantele stagnează în creştere, apoi apare ofilirea şiuscarea frunzelor. Acest deficit poate fi, şi trebuie înlăturat prin irigare.O irigare abuzivă, pe de altă parte, poate avea efecte negative deosebit degrave, poate mai grave decât lipsa de umiditate, prin faptul că excesul hidrictransformă un gazon frumos în mlaştină şi în consecinţă apariţia unor planteiubitoare de apă de tipul cyperaceelor şi juncaceelor care duc la degradarea oricărui gazon.
Cerinţe faţă de aerul din sol – Gazon rulouri pret
Faţă de aerul din sol gramineele ce alcătuiesc gazonul au cerinţe diferite.Cele mai sensibile sunt cele stolonifere (Agrostis stolonifera) în general prezente îngazonul de fixare şi care nu rezistă la trafic, iar cele mai rezistente sunt cele dingrupa gramineelor cu tufă deasă prezente în gazonul pentru fixarea taluzurilor sauîn cel pentru locuri umede.
Cerinţe faţă de elemente nutritive – Gazon rulouri pret
Plantele de gazon, în general, pentru o creştere bună, au nevoie de elementenutritive. Când gazonul este tuns scurt, nevoia de elemente nutritive esteamplificată.Asigurarea cu elemente nutritive, potrivită cu cerinţele faţă de acestea, poate fi făcută printr-o fertilizare corespunzătoare.
Gazon rulouri pret